Nationella insatsstyrkan får ingen brottsskadeersättning för ingripandet vid det s.k. Loomisrånet i Umeå. Personer i vissa yrkesgrupper har anledning att räkna med att mötas av angrepp i arbetet och har en bättre beredskap för detta, anser Nämnden för brottsskadeersättning. Insatsstyrkan utgör samhällets yttersta resurs vid allvarliga händelser. Då krävs mer än normalt för att en allvarlig kränkning ska föreligga, enligt nämnden.

Polisens nationella insatsstyrka fick i uppdrag att förhindra ett rånförsök i Umeå 2009. Insatsstyrkans huvuduppgift är att bekämpa terroraktioner. Styrkan fick veta att det rörde sig om erfarna, tidigare dömda rånare som hade använt skjutvapen och sprängmedel förr. Skottlossning uppstod vid ingripandet, men ingen av poliserna skadades fysiskt. Svea hovrätt dömde rånarna för försök till grovt rån, hot mot tjänsteman och framkallande av fara för annan.

Den som drabbas av en allvarlig kränkning av den personliga integriteten har rätt till kränkningsersättning. Också poliser i tjänst kan få sådan ersättning. Vid bedömningen av om en polis ska få ersättning ska hänsyn tas till vad polisen kunde förvänta utifrån ingripandets karaktär och situationen i övrigt. Det har också betydelse om kränkningen var skymflig och direkt angrep den privata sfären.

Nämnden konstaterar att nationella insatsstyrkan är särskilt utbildad att hantera farliga personer och arbeta i utsatta lägen. Insatsstyrkan visste att uppdraget var riskfyllt och att det kunde innebära konfrontation med beväpnade rånare. Rånarna försökte inte uppsåtligen döda poliserna. Enligt nämnden är kränkningen inte allvarligare än nationella insatsstyrkan får räkna med i samband med ingripanden. Därför kan ingen kränkningsersättning lämnas.

Nämndens för brottsskadeersättning beslut den 10 oktober 2011 (rulla ned till rubriken ”Fråga om rätt till brottsskadeersättning för kränkning till poliser som ingripit vid ett rånförsök”)