Idag, fredag, samlades åter advokater från hela landet på Grand Hôtel i Stockholm för att lyssna, debattera och knyta kontakter under Advokatdagarnas andra och avslutande dag.

Dagen inleddes av domaren vid Europadomstolen, före detta advokaten, Elisabet Fura, som frågades ut av journalisten Lars Adaktusson. Elisabet Fura berättade bland annat att hon på grund av sin bakgrund som affärsadvokat fått rykte om sig att vara den enda i Europadomstolen som kan räkna. Hon svarade också på frågor om den ärendekris som råder i Europadomstolen, där det nu ligger 162 000 mål i balans.

Elisabet Fura och Lars Adaktusson
Elisabet Fura samtalar med Lars Adaktusson.

Elisabet Fura ansåg själv att det är allt för lätt att göra en anmälan till domstolen idag, vilket leder till många ogrundade och felaktiga anmälningar. Hon konstaterade samtidigt att det är politiskt svårt att få gehör för krav på avgifter, advokattvång eller andra åtgärder för att höja nivån.

Elisabet Fura följdes sedan av justitieminister Beatrice Ask som kom direkt från en interpellationsdebatt i riksdagen. Hon fick bland annat svara på frågor om Stockholmsprogrammet, som hon ansåg var ett viktigt steg på vägen för processuella minimirättigheter för alla EU:s medborgare.

Beatrice Ask och Lars Adaktusson
Lars Adaktusson intervjuade också Beatrice Ask.

Lars Adaktusson ville också ha besked om justitieministern planerade några förändringar av timkostnadsnormen, som styr ersättningen till advokater med offentliga uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och offentligt biträde. Adaktusson pekade på att dagens system, enligt Advokatsamfundets beräkningar, gör advokaten till rättssalens sämst betalde aktör, och att det riskerar att leda till en framtida brist på advokater som åtar sig att företräda enskilda personer. Beatrice Ask delade inte den oron, men sade sig ha förståelse för att advokaterna villa ha ordentligt betalt för sina insatser. Några förändringar var hon dock inte beredd att utlova.

– Det finns kritik mot systemet, därför har vi lagt ett uppdrag på Statskontoret att utreda och genomlysa det. Om vi ska förändra systemet behöver vi ha ett gediget underlag, inte minst för att kunna förhandla med Anders Borg om budgeten, sa Ask.

Advokatdagarna fortsatte sedan med tre pass av seminarier, varje pass med fem alternativa seminarier på olika teman. Penningtvättslagstiftningen och dess implikationer för advokaternas kärnvärden, balansen mellan yttrandefrihet och personlig integritet och rättsväsendets hantering av ekobrotten var några seminarieämnen. Åhörarna kunde också lära mer om överklagande inom förvaltningsrätten av professor Wiweka Warnling-Nerep, eller höra professor Mårten Schultz tala om de sociala mediernas möjligheter.

Mårten Schultz vid Advokatdagarna
Professor Mårten Schultz höll seminarium om sociala medier.

Just de sociala medierna fanns också tydligt närvarande vid Advokatdagarna, eftersom flera deltagare twittrat om sina upplevelser. Följ twittret på http://twitter.com/#!/search?q=%23Advokatdagarna.