Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, har nu lämnat sina synpunkter inför EU-kommissionens översyn av penningtvättdirektivet.

CCBE hävdar i sitt svar på kommissionens remiss att penningtvättregleringen skapats för finanssektorn, och att tillämpningen av dessa regler på advokater står i strid med de advokatetiska reglerna i många EU-länder. Dessutom hindrar tillämpningen advokater från att fullt ut fylla sin roll i rättsstaten.

– CCBE är övertygat om att vissa delar av det tredje penningtvättdirektivet står i strid med advokatkårens kärnvärden, och att det därför har lett till en inskränkning av EU-medborgarnas rättigheter, säger CCBE:s ordförande Georges-Albert Dal i ett pressmeddelande.

Kommissionens översyn av det tredje penningtvättdirektivet ingår i arbetet för att ta fram ett nytt, fjärde, penningtvättdirektiv.

Läs CCBE:s kommentarer!