"Det finns inga undanflykter. Barns rättigheter kränks dagligen i Sverige. Det ska vi ge exempel på."

Det skriver Unicef Sverige i presentationen av sin kampanj Unicef gillar inte att man skyller ifrån sig.

Under en månad kommer organisationen att hårdbevaka hur barns rättigheter kränks i Sverige, genom att granska media, utredningar, rättsfall och andra sammanhang. Målet är att "nagelfara politiker och beslutsfattare vid olika myndigheter och lyfta fram exempel på hur barnkonventionen inte följs och hur barns rättigheter kränks". Men Unicef planerar också att lyfta fram positiva exempel som pekar i rätt riktning - till exempel enskilda människors agerande och civilkurage.

Kampanjen pågår under perioden24 oktober – 24 november.

Läs mer på bloggen: http://blog.unicef.se/undanflykt/!