• 34 föreläsningar och seminarier inom sju ämnesområden
  • Lars Adaktusson intervjuar justitieminister Beatrice Ask
  • Bankett och underhållning med Cotton Club

Advokatdagarna 13-14 oktober 2011 Grand Hotel Stockholm.

Läs mer här!