Regeringens budget för rättsväsendet 2012 innehåller inga oväntade nyheter.

Som regeringen aviserade i förra årets budgetproposition ökas anslaget till domstolarna med 100 miljoner kronor från och med 2012. Dessutom ökas anslaget med 15 miljoner kronor för 2012 och med 30 miljoner kronor från och med 2013 för att förstärka säkerheten i domstolarna.

Regeringen bidrar också med 14 miljoner kronor till en stiftelse som bildas tillsammans med andra donatorer. Stiftelsen ska främja kriminologisk forskning genom att dela ut det internationella kriminologipriset Stockholm Prize in Criminology. Genom donationen vill regeringen ge priset förutsättningar att långsiktigt bidra till att stärka rättsväsendets kunskapsbas.

Budgeten för rättsväsendet 2012