Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya skiljedomsregler från Internationella Handelskammaren

ICC:s reviderade regelverk träder i kraft 1 januari 2012.

Internationella Handelskammaren, ICC, har reviderat sina regler för skiljeförfarande. De nya skiljedomsreglerna träder i kraft den 1 januari 2012.

ICC har reviderat reglerna för att tillgodose företagens behov i internationell handel och vid internationella investeringar. Bestämmelser för att hantera tvister med flera kontrakt och ett stort antal parter har lagts till. De nya reglerna innehåller också bestämmelser för att underlätta hanteringen av tvister med anknytning till investeringsavtal och frihandelsavtal och bestämmelser för utnämning av akutskiljeman för brådskande åtgärder.

Ladda ned ICC:s nya skiljedomsregler