Advokatsamfundet (generalsekreteraren Anne Ramberg, advokaten Tomas Nilsson och stf. chefsjuristen Johan Sangborn) tog igår, onsdag, emot Kriminalvården (generaldirektören Inga Mellgren, regionchefen Gunilla Ternert och chefen för häktet Sollentuna Hanna Jarl Källberg) för att diskutera den massiva kritik som framförts från advokathåll mot rådande rutiner på häktet Sollentuna.

Vid mötet diskuterades bland annat de frågor som Advokatsamfundet särskilt pekat på och i vilken kritik Kriminalvården i stort instämt. Kriminalvården har i huvudsak hänvisat till att flertalet av de brister som påpekats har sin grund i inkörningsproblem i fråga om personalrutiner samt tekniska problem (säkerhetshäktet i Sollentuna öppnades våren 2011).

Vid mötet diskuterades även problematiken med inpasseringskontroller där Advokatsamfundet påpekade vikten av att dessa inte får göras permanenta, utan endast beslutas om det kan anses nödvändigt för att säkerheten vid häktet ska kunna upprätthållas och att detta kräver en konkret hotbild samt att endast otillåtna föremål får eftersökas. Även vikten av fungerande rutiner beträffande restriktioner vid förflyttning av intagna betonades från samfundets sida.

Kriminalvården sade sig vara medvetna om problematiken och att åtgärder vidtagits och kommer att vidtas för att komma till rätta med de problem som rått. Kriminalvården uttalade särskilt att det är fullt möjligt för häktet att ta emot flera advokatbesök samtidigt även efter normal arbetstid och på helger.

Advokatsamfundets skrivelse till Kriminalvården

Kriminalvårdens svar