Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Skrift guidar i anmälan till Europadomstolen

Practical guide on admissibility criteria

För att en anmälan ska behandlas av Europadomstolen krävs att den uppfyller en rad formella krav. Europadomstolen har nu skapat en guide riktad till advokater, som presenterar kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål. Guiden finns att läsa och ladda ner som pdf-fil på Europadomstolens webbplats.

Practical guide on admissibility criteria