För att en anmälan ska behandlas av Europadomstolen krävs att den uppfyller en rad formella krav. Europadomstolen har nu skapat en guide riktad till advokater, som presenterar kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål. Guiden finns att läsa och ladda ner som pdf-fil på Europadomstolens webbplats.

Practical guide on admissibility criteria