Statens institutionsstyrelse, SiS, startar ett pilotprojekt om elektronisk övervakning av brottsdömda ungdomar. Projektet är en del i SiS uppdrag om förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård. Det är SiS ungdomshem Råby i Lund, Klarälvsgården i Deje, Sundbo i Fagersta och Fagared i Lindome som är aktuella för projektet.

SiS har fått regeringens uppdrag att under 2011 utarbeta förslag till en förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, LSU. Med hjälp av elektronisk övervakning kan ungdomen vistas utanför ungdomshemmet i högre utsträckning. För ungdomen innebär det möjligheter till ökade frihetsgrader under påföljdens avslutande del.