Regeringens handlingsplan mot våld i nära relationen fullföljs nu när en nationell samordnare utses. Uppdraget går till avgående länspolismästaren i Stockholms län, Carin Götblad.

I samordnarens uppdrag ingår att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Samordnaren ska också överväga hur stöd till och skydd för brottsoffren kan utvecklas.

Samtidigt får Socialstyrelsen i uppdrag att rikta in sig på våldsutövarna. Brottsförebyggande rådet fska genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.

Carin Götblad tillträder anställningen den 5 maj 2012. Uppdraget pågår till och med den 30 juni 2014.