Datainspektionen har granskat ett bussbolag efter ett klagomål om att bolaget kameraövervakar sin personal. Granskningen visar att bolaget har tio övervakningskameror på anläggningen.

Enligt bussbolaget ska bildmaterialet användas för att utreda eventuell skadegörelse eller annat brott. Det ska också användas om en skada eller någon annan incident i bolagets verkstad eller tvätthall skulle ske. Men bildmaterialet har aldrig behövt användas hittills.

Datainspektionen anser att bussbolaget måste göra en grundlig analys och bedömning av om kameraövervakningen verkligen behövs. Datainspektionen framhåller att det måste finnas ett påtagligt behov av kameraövervakning, för att övervakningen ska vara laglig. Att införa kameraövervakning utan att närmare analysera om den är nödvändig kan få stora konsekvenser för den personliga integriteten för de anställda, enligt myndigheten.

Datainspektionen har nu förelagt bussbolaget att sluta med sin kameraövervakning under vanlig arbetstid. Myndigheten kritiserar också bussbolaget för att det saknar policy och rutiner för hur bildmaterial får lämnas ut till utomstående.

Datainspektionens beslut