Regeringens ekonomiska vårproposition, som presenterades i dag den 16 april, innehåller inte något nytt på rättsväsendets område.

I propositionen skriver regeringen att den avser att återkomma i budgetpropositionen för 2013 med förslag till åtgärder inom rättsväsendet på tre teman:

  • Skärpta straff och tuffare insatser
  • Tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott
  • Ökad effektivitet inom rättsväsendet

Bland annat överväger regeringen att föreslå hårdare regler om vapeninnehav, och den avser att lämna förslag för att förkorta handläggningstiderna för ärenden som gäller unga lagöverträdare.

Inom utgiftsområdet Migration föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att anslaget för offentligt biträde i utlänningsärenden bör ökas med 15 miljoner kronor på grund av att fler än beräknat väntas söka asyl under 2012.