Advokat Lars Edlund har av regeringen utnämnts till justitieråd i Högsta domstolen. 

Lars Edlund är verksam vid Grönberg Advokatbyrå. Han är ofta anlitad som skiljeman eller ombud i inhemska och internationella skiljeförfaranden.

Lars Edlund har skrivit ett flertal artiklar i Svensk Juristtidning, Juridisk Tidskrift, Advokaten och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts årsbok, främst om kommersiella avtal och skiljedomsrätt, och har även deltagit som expert i utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt (SOU 2007:26). Lars har varit styrelseledamot i Sveriges Advokatsamfund och vice ordförande i Swedish Arbitration Association.