EU:s medlemsstaters regeringar har i dag utsett domaren vid Europeiska unionens tribunal Nils Wahl till generaladvokat vid EU-domstolen. Han tillträder den 7 oktober 2012 för en mandatperiod om sex år. Detta är första gången som en svensk generaladvokat utses.

Nils Wahl är domare i tribunalen sedan oktober 2006. Dessförinnan var han, från 2001, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, där han under åren 1994 - 2001 tjänstgjort som universitetslektor vid den juridiska institutionen. Mellan 1993 och 2004 var han verkställande ledamot för Stiftelsen Fakultetskurser vid Stockholms universitet. Sedan 1995 är han docent och juris doktor samt innehavare av Jean Monnet Chair in European Law.

Nils Wahl har haft flera uppdrag som sakkunnig inom konkurrensrätt, bland annat gällande kartellbekämpning och översyn av svensk konkurrenslagstiftning. Han deltog som expert i EG-lagsutredningen inför Sveriges anslutning till EU. Han har också bl.a. varit ordförande i Nätverket för Europarättslig forskning 2002 - 2006, ledamot i Rådet för konkurrensfrågor 2001 - 2006, skiljeman vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut 1999 - 2000 och redaktör för Nätverket för Europarättsliga studiers årsböcker 2002 - 2005.

Nils Wahl är dessutom författare till en rad konkurrensrättsliga böcker, rapporter och artiklar.