Läs bland annat om Slaughter and Mays senior partner Chris Saul och om arbetet mot diskriminering av kvinnor i advokatvärlden.

Till IBA Global Insight