Barncancerfondens ändamål är att samla in medel för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbeta för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer. 90 procent av all svensk forskning kring barncancer finansieras av Barncancerfonden.

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsinitiativ som syftar till att samla in pengar till Barncancerfonden i Sverige och Børnecancerfonden i Danmark. 2011 samlade Team Rynkeby in 13.000.000 kronor i kampen mot barncancer. I sommar cyklar knappt 800 personer från Danmark och Sverige till Paris för att stödja barn med cancer och deras familjer. En av deltagarna i Team Rynkeby är Per-Owe Dorfh, advokat på Roschier Advokatbyrå.

De medel som doneras via Team Rynkebys svenska lag kommer att delfinansiera bygget av det femte Ronald McDonald huset i Sverige som byggs i Uppsala, i närhet till den nya Skandionkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. För Barncancerfonden är Skandionkliniken viktig då barn med cancer kan få en mer skonsam och effektiv cancerbehandling.

Alla deltagare i Team Rynkeby betalar själva för sitt deltagande. Vid större donationer (över 10.000 kronor) finns även möjlighet att bli sponsor till Team Rynkeby och därigenom exponeras på exempelvis följebilar och synas på hemsida etc. Kontakta gärna Per-Owe Dorfh (mailto:per-owe.dorfh@roschier.com, 08-55319047) vid frågor. Roschier och Cederquist sponsrar Team Rynkeby och har tillsammans donerat 90.000 kronor.

Donationer sätts in på Stockholmsavdelningens pg 84015-7 med angivande av Team Rynkeby. Resultatet av de medel som samlats in via Stockholmsavdelningen kommer att tillkännages på avdelningens vårcocktail den 22 maj i närvaro av representanter från Barncancerfonden och Team Rynkeby.