Familjerättskollegiets nästa möte kommer att äga rum torsdagen den 22 november 2012 kl. 18.00 på Piperska Muren. Föredragshållare då är professorn i välfärdsrätt vid Ersta/Sköndals högskola Johanna Schiratzki.

Johanna Schiratzki kommer att tala med utgångspunkt från sin bok ”Mamma och pappa inför rätta”.

Anmälan till mötet skall ske senast den 14 november 2012, genom insättning av 500 kronor till advokaten David Massis plusgirokonto med nummer 30 32 24-0.

Utbildningstid för aktiviteten är cirka 1 timme. Intyg erhålles.

Eventuella frågor kan ställas till advokaten Cecilia Runesson på telefon 08-21 48 84, eller till undertecknad på telefon 08-31 00 08.

Välkomna!

Programrådet genom
Birgitta Hållenius