I maj 2013 möts advokater från hela Europa i Bryssel för att spela fotbolls-EM. Turneringen är öppen för ledamöter av de euroeiska advokatotganisationerna.

Läs mer!