Denna vecka inleds förberedande förhandlingar inför rättegången mot de misstänkta terrorister som hålls fångna i USA:s läger i Guantanamo Bay. Men nu protesterar de tilltalades advokater mot sekretessregler som gör det svårt eller omöjligt att bedriva ett effektivt försvar. Det rapporterade nyhetsbyrån Reuters igår.

Enligt advokaterna får de tilltalade exempelvis inte berätta om de hårda förhörsmetoder, i många fall klassade som tortyr, som de utsatts för. Förhörsmetoderna är nämligen hemligstämplade. Kritiker mot sekretessreglerna frågar nu, något ironiskt, varför CIA överhuvudtaget avslöjade metoderna för de fångar som utsatts för dem. Inte heller advokaterna får avslöja vad klienterna berättat.

Försvarsadvokaternas arbete för sina klienter försvåras också av en rad andra specialregler. Exempelvis får advokaterna, som mestadels bor i Washingtonområdet, inte kommunicera med sina klienter via telefon, utan bara genom brev eller personliga besök.

Läs mer om advokaternas kritik!