Regeringen har i dag den 30 augusti utnämnt Elisabeth Rynning och Thomas Bull till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Elisabeth Rynning är professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet. Hon har varit expert och sakkunnig i ett flertal offentliga utredningar och är författare till ett stort antal vetenskapliga verk, både nationellt och internationellt. Hon är ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik och hon har också haft flera uppdrag inom europeiska forskningsprojekt, främst avseende integritetsskyddsfrågor. Elisabeth Rynning tillträder tjänsten som justitieråd den 15 oktober 2012.

Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Han har varit expert i flera offentliga utredningar och har skrivit ett flertal vetenskapliga verk, främst inom konstitutionell rätt. Han är ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd och Advokatsamfundets överklagandenämnd. Thomas Bull tillträder tjänsten som justitieråd den 1 januari 2013.

Regeringen utnämnde samtidigt Henrik Jermsten till justitieråd och avdelningsordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Henrik Jermsten är sedan år 2006 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Han är just nu särskild utredare i Informationshanteringsutredningen och har tidigare varit sakkunnig eller expert i flera statliga utredningar. Han är ordförande i bl.a. Granskningsnämnden för radio och TV och är medförfattare till en lagkommentar om regeringsformen. Henrik Jermsten tillträder tjänsten som avdelningsordförande i HFD den 1 oktober 2012.