Länk till Advokaten nr 6 2012

Så ser advokaten ut 2012
Advokaterna trivs i sitt yrke och ser ljust på framtiden. Samtidigt finns det stora skillnader i arbetsförhållanden och ekonomiska villkor bland landets advokater. Det visar Advokatsamfundets stora undersökning av tillståndet i kåren.
Läs mer!

Advokater, mångfalden och samhällsbyggandet
Mångfalden i Advokatsamfundet ökar, skriver Advokatsamfundets generalsekretare.
Läs mer

Kritik mot Statskontorets rapport
Advokatsamfundet avstyrker de allra flesta av Statskontorets förslag om förändringar av timkostnadsnormen. Enligt samfundet innehåller de en mängd fel.
Läs mer

Nervösa och lättade jurister på advokatexamen
Alla är nervösa när de ska avlägga den muntliga advokatexamen. Men de flesta klarar sig bra trots spänningen.
Läs mer

En vass penna och häktet i Göteborg
"Efter mer än tjugo år var jag tillbaka som offentlig försvarare och skulle besöka det nya häktet i Göteborg." Advokat Svante Thorsell berättar om sina erfarenheter från häktet.
Läs mer

Till Advokaten nr 6 2012.