Regeringen har utsett Eva Eriksson och Lars-Erik Lövdén till offentliga representanter i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

Eva Eriksson är landshövding i Värmlands län sedan 2004. Hennes förordnande som landshövding löper till den 30 september 2012. Eva Eriksson har tidigare varit riksdagsledamot, vice ordförande i Folkpartiet liberalerna, regionråd i Västra Götaland och kommunalråd.

Landshövding Eva Eriksson
Eva Eriksson.
Foto: Hans M. Karlsson

Lars-Erik Lövdén är landshövding i Hallands län sedan 2005. Han har tidigare varit riksdagsledamot samt inrikesminister och kommun- och bostadsminister i socialdemokratiska regeringar.

Landshövding Lars-Erik Lövdén
Lars-Erik Lövdén

De nya offentliga representanterna efterträder Alice Åström och Marie Wahlgren. Lotty Nordling sitter kvar som offentlig representant i disciplinnämnden.

Advokatsamfundets disciplinnämnd består av elva ledamöter. Ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter är advokater och väljs av Advokatsamfundets fullmäktige. Nämndens återstående tre ledamöter är offentliga representanter och utses av regeringen.