IBAHRI, den internationella advokatorganisationen International Bar Associations institut för mänskliga rättigheter, har publicerat sin årsrapport för 2011.

Ur innehållet:

Mellanöstern
IBAHRI:s arbete under demokratiseringen med faktainsamlingsuppdrag i Syrien och Egypten 

Asien
IBAHRI:s kampanj Justice for Burma

Europa
IBAHRI:s omfattande rapport om rättegången mot Yukos-VD-n Michail Chodorkovskij

Afrika
IBAHRI:s stöd till Lumbubashis advokatsamfund i Kongo

Nord- och Sydamerika
IBAHRI:s projekt mot tortyr i Brasilien

  • IBAHRI:s resolution om värdegrunder när domare utses till internationella brottmålsdomstolar
  • IBAHRI:s handbok för parlamentariker och parlamentstjänstemän om mänskliga rättigheter och rättsstaten
  • IBAHRI:s rapport om terrorism och folkrätt
  • IBAHRI:s faktainsamlingsuppdrag i Venezuela och Zimbabwe
  • Utbildning i internationell straffrätt med Kigalis advokatsamfund i Rwanda
  • Samarbetsprogram med centrala Irans advokatsamfund och Malaysias advokatsamfund

IBAHRI 2011 Annual Report