I dag den 16 februari utnämnde regeringen generaldirektören Margareta Bergström till president i Hovrätten för Övre Norrland.

Margareta Bergström är generaldirektör för Brottsoffermyndigheten sedan 2005. Dessförinnan var hon rådman i Umeå tingsrätt 1998–2004. Margareta Bergström har också varit revisionssekreterare i Högsta domstolen, högskoleadjunkt i rättsvetenskap vid Umeå universitet och kommunjurist. Hon förordnades som hovrättsassessor 1988. 

Margareta Bergström tillträder som hovrättspresident den 1 september 2012.