Advokatorganisationen International Bar Associations institut för mänskliga rättigheter, IBAHRI, har skrivit ett öppet brev till Venezuelas president Hugo Chávez. I brevet uppmanar IBAHRI Venezuela att omedelbart frige domaren María Lourdes Afiuni Mora ur hennes husarrest. I brevet uttrycker IBAHRI djup oro över de många kränkningarna av rätten till en rättvis rättegång och av rättsliga garantier i Afiunis fall. IBAHRI är också oroat över de allvarliga negativa följderna för domstolarnas oberoende och för rättssäkerheten i Venezuela.

Den venezolanska regeringen förlängde nyligen María Lourdes Afiuni Moras husarrest med två år, efter att i februari 2011 ha överfört henne från de inhumana förhållandena i kvinnofängelset Instituto Nacional de Orientación Femenina i Los Teques utanför huvudstaden Caracas där hon hade suttit inspärrad sedan december 2009.

IBAHRI anser att Afiuni Mora är godtyckligt frihetsberövad och att villkoren för hennes husarrest strider mot den venezolanska straffprocesslagen och mot FN:s regler om behandling av fångar.

Enligt IBAHRI:s rapport Distrust in Justice: the Afiuni case and the independence of the Venezuelan judiciary är fallet med Afiuni Mora ett exempel på det venezolanska rättsväsendets brist på oberoende och på de yttre påtryckningar som domarna utsätts för.

– Vi är allvarligt bekymrade över den pågående husarresten för domaren Afiuni, som utgör ett allvarligt hot mot rättsväsendets oberoende i Venezuela, säger Sternford Moyo, som är en av IBAHRI:s ordförande.

Moyo tillägger:

– Fallet underminerar inte bara den allmänna tilltron till rättvisan, utan berövar också venezolanerna deras rättmätiga förväntan att kunna leva i en demokratisk rättsstat.

Domaren María Lourdes Afiuni Mora fängslades 2009 sedan hon hade frigivit affärsmannen och bankdirektören Eligio Cedeño mot borgen. Cedeño hade suttit häktad i två år i väntan på rättegång. I sitt beslut tillämpade Afiuni Mora bestämmelser i den venezolanska strafflagen och beaktade ett avgörande av FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden, som ansåg att häktningen av Cedeño var olaglig. Sedan Cedeño hade släppts fri flydde han till USA.

IBAHRI:s öppna brev till president Chávez