Nu är det åter dags för Medlingens dag, som i år blivit två dagar.

Konferensen riktar sig till alla som på något vis vill veta mer om, berörs av, arbetar med, eller bara är intresserade av medling. Med konferensen vill vi bredda och fördjupa kunskapen om medling som process och konflikthanteringsmetod, i teorin och praktiken.

Läs mer och anmäl dig på Svenskt forum för medling och konflikthanterings webbplats!