Av Sveriges domstolars årsredovisning framgår att domstolarnas balanser som helhet minskade med drygt 8 000 mål, jämfört med 2010. När domstolarna minskar sina balanser leder det på sikt till kortare handläggningstider. Sveriges domstolar avgjorde 390 370 mål under 2011, vilket är en ökning med närmare 20 000 mål jämfört med 2010.

Siffrorna för förvaltningsrätterna var betydligt bättre 2011 än föregående år. Förvaltningsrättsreformen 2010, då de 23 tidigare länsrätterna lades samman till 12 förvaltningsrätter, innebar stora organisatoriska förändringar. Samtidigt ökade antalet inkomna socialförsäkringsmål kraftigt 2010.

Under 2011 har alltså förvaltningsrätterna börjat komma ikapp. Sammanlagt avgjorde förvaltningsrätterna drygt 17 000 fler mål än under 2010 och balanserna minskade med 14 procent. Bakom förvaltningsrätternas siffror finns bland annat en kraftig ökning av antalet avgjorda socialförsäkringsmål.

Läs mer i Domstolsverkets årsredovisning 2011