Regeringen har nu nominerat tre kandidater till positionen som Sveriges domare i Europadomstolen.

Kandidaterna är:
Helena Jäderblom, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs tingsrätt
Margareta Åberg, president i Kammarrätten i Göteborg

Kandidaterna ska nu granskas innan en av de tre kan utses till domare i Europadomstolen. Den utsedda domaren kommer att efterträda Elisabet Fura, vars förordnande går ut i sommar.