Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tre kandidater nominerade till Europadomstolen

Regeringen har presenterat sitt förslag till ny domare.  

Regeringen har nu nominerat tre kandidater till positionen som Sveriges domare i Europadomstolen.

Kandidaterna är:
Helena Jäderblom, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs tingsrätt
Margareta Åberg, president i Kammarrätten i Göteborg

Kandidaterna ska nu granskas innan en av de tre kan utses till domare i Europadomstolen. Den utsedda domaren kommer att efterträda Elisabet Fura, vars förordnande går ut i sommar.