I Storbritannien har Europadomstolen utsatts för kritik på senare tid, särskilt av konservativa politiker. Huvudpunkten i kritiken är att domstolen ingriper i brittiska inrikes angelägenheter i onödan. Motståndet mot Europadomstolen har blivit intensivare efter en dom den 17 januari, där domstolen förklarade att det vore ett brott mot artikel 6 i Europakonventionen, om Storbritannien skulle utlämna islamisten Omar Othman/Abu Qatada till Jordanien. Othman är efterlyst för terroristbrott i Jordanien. Om Othman utlämnas, finns det risk att bevis som har framtvingats genom tortyr skulle användas mot honom.

Storbritanniens premiärminister David Cameron håller ett tal i Strasbourg under onsdagen den 25 januari, där han väntas framföra krav på ett ”filtersystem” som skulle hindra Europadomstolen från att behandla ärenden som redan har lösts ”på ett riktigt sätt” av de nationella domstolarna.

Europadomstolens ordförande Nicolas Bratza – som har nominerats till Europadomstolen av just Storbritannien – har bemött angreppen på domstolen i den brittiska dagstidningen The Independent. Enligt Nicolas Bratza förråder högt uppsatta brittiska politiker sin okunskap om Europadomstolen och om dess juridiska ställning genom att kräva att den reformeras. I artikeln hävdar Bratza att domstolens inflytande på mänskliga rättigheter i Storbritannien har varit överväldigande positivt. Han nämner några exempel på ”banbrytande avgöranden” där domstolen har förklarat att bestämmelser och praxis i Storbritannien och dess besittningar strider mot de mänskliga rättigheterna:

  • Förbudet för homosexuella att tjänstgöra i brittiska försvarsmakten
  • Spöstraffet på Isle of Man
  • Brottmålsrättegångar mot barn i vanliga domstolar för vuxna
  • Skyldigheten för pressen att avslöja källor

Nicolas Bratza nämner också de framsteg domstolen har gjort för att främja de mänskliga rättigheterna i de före detta öststaterna under de senaste tio åren. Och Europadomstolens ordförande understryker särskilt att Storbritannien faktiskt hör till de länder som fälls mest sällan i domstolen.

Nicolas Bratzas artikel i The Independent