”Den hotade advokatens dag”, den 24 januari, tillägnades i år advokater och människorättskämpar i Turkiet. Under dagen protesterade advokater i flera europeiska städer mot behandlingen av de turkiska advokater, som förföljs och frihetsberövas bara för att de utför sitt arbete som advokater. Under dagen överlämnades också en protestskrivelse till den turkiska regeringen.

I flera år har Amnesty International och andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter pekat på de brott mot mänskliga rättigheterna som begås i Turkiet, ofta riktade mot den kurdiska minoriteten. Övergreppen drabbar också de advokater som åtar sig att försvara personer som drabbats av myndigheternas onåd.

Den hotade advokatens dag skapades 2010 av organisationen European Democratic Lawyers. Bakom protesterna och petionen står tre europeiska advokatorganisationer, European Democratic Lawyers (AED-EDL), European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH) och European Bar Human Rights Institute (IDHAE). I petitionen kräver organisationerna bland annat att Turkiet ska avskaffa sin antiterrorlag från 1991 och att fängslade advokater ska släppas och garanteras möjligheter att utföra sitt arbete.

Läs mer om advokaternas protester!

Läs petitionen till Turkiets president och regering!