Ludvikaadvokaten Björn Henriques ska få ersättning för tidsspillan, resor, hotell och traktamente för uppdraget som försvarare vid tingsrätten i Hudiksvall, efter ett beslut ifrån Hovrätten för nedre Norrland.

Tingsrätten i Hudiksvall, som förordnade advokaten som offentlig försvarare, godkände Björn Henriques kostnadsräkning på sammanlagt 241 901 kronor, varav 72 092 kronor avsåg tidsspillan och 20 764 kronor utlägg. Då hade Henriques också fått ett muntligt besked från lagmannen om att tingsrätten skulle godkänna hans merkostnader när han åtog sig uppdraget som försvarare i ett narkotikamål.

Justitiekanslern ansåg dock inte att det förelåg sådana särskilda skäl som krävs för att kostnaderna ska ersättas när en advokat tar uppdrag på en annan ort, och överklagade tingsrättens beslut. Bara parkeringskostnaderna, sammanlagt 127 kronor, borde enligt JK godkännas.

Men Hovrätten för nedre Norrland gick alltså på advokatens linje och godkände ersättningen för tidsspillan och utlägg. Enligt hovrätten fanns det särskilda skäl, bland annat för att målet rörde grov narkotikabrottslighet. Hovrätten konstaterar också att tingsrätten ansett att det fanns särskilda skäl, och utlovat ersättning för kostnaderna.

Hovrätten för nedre Norrland mål nr Ö 1094-11.