Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Migrationsverket stoppar utvisningar till Syrien

Kraftigt försämrad säkerhetssituation bakom stoppet.

Migrationsverket stoppar nu tillfälligt alla utvisningar och avvisningar till Syrien. Orsaken är den kraftigt försämrade säkerhetssituationen i landet.

Konflikten i Syrien har successivt trappats upp under en längre tid. Den 16 december 2011 bedömde rättschef Mikael Ribbenvik att den nått en sådan nivå att det rådde ”svåra motsättningar” i landet. Detta gjorde det möjligt för Migrationsverket att i ökad utsträckning bevilja syrier skydd i Sverige. Nu har våldet förvärrats ytterligare, vilket gör att inga beslut om utvisning eller avvisning får verkställas.