Migrationsverket stoppar nu tillfälligt alla utvisningar och avvisningar till Syrien. Orsaken är den kraftigt försämrade säkerhetssituationen i landet.

Konflikten i Syrien har successivt trappats upp under en längre tid. Den 16 december 2011 bedömde rättschef Mikael Ribbenvik att den nått en sådan nivå att det rådde ”svåra motsättningar” i landet. Detta gjorde det möjligt för Migrationsverket att i ökad utsträckning bevilja syrier skydd i Sverige. Nu har våldet förvärrats ytterligare, vilket gör att inga beslut om utvisning eller avvisning får verkställas.