Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya ledamöter till Migrationsverkets etiska råd

En advokat och en juridiklektor bland de nya ledamöterna.

Regeringen förordnade i dag den 19 januari nya ledamöter till Migrationsverkets etiska råd: Peter Örn, Peter Althin, Mohammad Fazlhashemi, Ann Heberlein, Rebecca Stern och Martin Ådahl.

Det etiska rådets uppgift är att, efter begäran av Migrationsverkets generaldirektör, yttra sig i frågor om hur Migrationsverkets verksamhet är utformad som kan kräva etiska överväganden. De nya ledamöternas förordnanden gäller från och med den 1 februari 2012 tills vidare, men längst till 31 januari 2014.