Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Polisens nationella korruptionsgrupp börjar arbeta

Ny enhet hos Rikskrim ska utreda korruption från den 1 februari.

Nu startar Rikskriminalens nya nationella korruptionsgrupp. Den nya enheten ska utreda alla polisanmälningar om misstänkt korruption, mutor och bestickningar, på motsvarande sätt som riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten.

Den 1 februari börjar den nationella korruptionsgruppen arbeta operativt. Chef för korruptionsgruppen blir Åsa Elfving. Enheten har ett trettiotal medarbetare.

Ärendena, som är omkring etthundra per år, förs över från polismyndigheterna i landet till Rikskriminalpolisen.