Sverige har beslutat att lämna Nordiska samarbetsrådet för kriminologi. Sverige upphör med samarbetet med omedelbar verkan. Nu protesterar 22 professorer och andra tunga forskare i kriminologi från Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island mot beslutet i ett brev till regeringen.

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi grundades 1962 på svenskt initiativ. Syftet var att underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom det kriminalpolitiska området. Rådet finansieras solidariskt med medel från alla de nordiska ländernas regeringar.

Att arrangera möten mellan forskare från de nordiska länderna, att stödja jämförande analyser av brottsligheten och av förebyggande åtgärder mot brott och att underlätta spridandet av nordisk kriminologisk kunskap till politiker och praktiker hör till rådets huvuduppdrag.

Sveriges bidrag till rådet är 1,3 miljoner kronor per år. Men den svenska regeringen har alltså beslutat att inte längre skjuta till några pengar.

De nordiska forskarna oroar sig för att Sveriges avhopp allvarligt ska försvåra deras möjligheter att ta tillvara varandras erfarenheter och anser att regeringens beslut innebär att det enda större fungerande nordiska samarbete som finns inom det kriminologiska området slås sönder.

Kriminologernas protestbrev till den svenska regeringen