Regeringen har i dag utsett Anders Thornberg till generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen.

Anders Thornberg är sedan april 2012 tillförordnad säkerhetspolischef. Dessförinnan var han biträdande säkerhetspolischef.

Anders Thornberg anställdes vid Säkerhetspolisen 1990 och har där haft ett flertal chefsbefattningar inom vitt skilda områden, såsom tillförordnad personalchef, säkerhetsskyddschef och biträdande chef för huvudenheten kontraspionage, biträdande chef för huvudenheten för skydd, informationsdirektör i verksledningen samt taktisk ledare för den operativa processen. Han var chef för avdelningen säkerhetsåtgärder när han utsågs till biträdande säkerhetspolischef 1 juli 2011. Anders Thornberg har varit expert i flera statliga utredningar.

Anders Thornberg tillträder sin nya anställning idag.