Till och med den sista juli erbjuder European Criminal Justice Observatory medlemskap under 2012 för alla intresserade till ett reducerat pris. För 60 euro kan brottmålsadvokater ta del av on line-utbildningar om bland annat europeisk straffrätt, misstänktas rättigheter, den europeiska arresteringsordern och mycket annat. Webbplatsen erbjuder också rika möjligheter att nätverka med andra europeiska advokater. 

Anmäl dig på European Criminal Justice Observatorys webbplats, http://www.ecjo.eu.

För mer information, vänd dig till Susan Clements, e-post susan.clements@ecjo.eu