Regeringen har utsett Jonas Malmberg till ny ordförande, en av fyra, i Arbetsdomstolen. Jonas Malmberg är professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Uppsala universitet. Han har en bakgrund som domare och som forskare vid Arbetslivsinstitutet.

Malmberg har haft expertuppdrag i ett stort antal utredningar, och leder för närvarande utredningen om översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Jonas Malmbergs förordnande gäller från den 1 oktober 2012.