Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Läs om nya lagar och förordningar

Skrift från regeringen.

Vid halvårsskiftet under helgen trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft. Det viktrigaste av dem finns samlade i regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar.

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagarna och förordningarna som träder i kraft.

Till Viktigare lagar och förordningar