Den 1 juli ändrades lagen om säkerhetskontroller i domstolarna. Med lagändringen försvann uppdelningen mellan allmän och särskild säkerhetskontroll. Syftet är att det ska bli lättare för domstolarna att kontrollera besökare och att säkerheten därmed ska öka. Domstolarna kan nu fatta beslut om dagliga säkerhetskontroller av inpasserade i tre månaders tid. Kontrollerna kan därefter förlängas i ytterligare tre månader i taget om hotbilden kvarstår. Till skillnad mot den tidigare lagen krävs nu ingen konkret hotbild, oftast kopplad till en viss förhandling, utan en allmän hotbild räcker.

Enligt en undersökning som Domstolsverket har under våren genomfört finns idag sex svenska domstolar med en hotbild som motiverar dagliga säkerhetskontroller. De sex är tingsrätterna i Lund, Malmö, Helsingborg, Örebro, Göteborg och Luleå.

Med den nya lagen minskar också kostnaderna för säkerhetskontroller för de enskilda domstolarna. Regeringen har anslagit sammanlagt 45 miljoner kronor för säkerhetsarbetet i år och nästa år, pengar som Domstolsverket nu ska fördela.

Advokatsamfundet pekade i sitt remissvar till utredningen Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78) på att det är tveksam om att de närmast permanenta säkerhetskontroller som, med lagändringen kan installeras, verkligen är förenliga med den grundlagsfästa förhandlingsoffentligheten och integritetsskyddet.

Läs Advokatsamfundets remissvar.