Migrationsverket inbjuder till ett seminarium om verkets landinformationssystem Lifos.

Migrationsverkets målsättning med seminariet är att genom diskussioner/brukardialog skapa ett utbyte för framtida samarbetsformer som kan bidra till att förbättra kvalitetsarbetet. Med seminariet vill man också erbjuda hjälp och stöd för användare av Migrationsverkets system Lifos.

Läs mer!