Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Webbsida om mänskliga rättigheter får ny form

Regeringens webbplats www.manskligarattigheter.se nylanserad.

I förra veckan nylanserades regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, www.manskligarattigheter.se. Sidan, som funnits i tio år, fick därmed nytt utseende.

På webbplatsen finns mycket värdefull information om mänskliga rättigheter samlad. Bland annat finns alla viktigare konventioner och deklarationer på området, liksom länkar till Europadomstolens domar.

Till manskligarattigheter.se