Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter, har fått Advokatsamfundets journalistpris 2012. Hon tog emot priset i samband med Advokatsamfundets fullmäktigemöte i dag den 15 juni.

Journalistpriskommitténs motivering lyder: ”Advokatsamfundets journalistpris går i år till journalisten Hanne Kjöller för en kommenterande journalistik som vågar debattera både rätt och moral och som därmed stimulerar till egna ställningstaganden och fortsatta diskussioner hos tidningsläsarna.”

Hanne Kjöller
Hanne Kjöller, journalistpristagare 2012.

Hanne Kjöller är intresserad av rättsfrågor och har ofta behandlat området i sina ledarartiklar i Dagens Nyheter.

– Jag blev oerhört glad och stolt. Det är jätteroligt att få priset just från Advokatsamfundet, säger Hanne Kjöller i en kommentar. Hon berättar att det händer att jurister påtalar att hon borde ha läst viss litteratur i ämnet innan hon skrev en ledare.

– Då känns det skönt att Advokatsamfundet ger mig ett erkännande att mina analyser träffar någonting rätt, säger hon.

Hanne Kjöller tycker att domstolarna hör till de viktigaste institutionerna från demokratisynpunkt. I länder där demokratin är svag eller satt ur spel kan just domstolarna utgöra en sista bastion som framhärdar i kampen för rättvisa.

– Rättsväsendet kan fungera som väktare för demokrati och mänskliga rättigheter. Därför blir jag så upprörd när saker inte fungerar, säger Hanne Kjöller.

En fråga som Hanne Kjöller tycker är särskilt aktuell och intressant just nu är rättspsykiatrins ställning och auktoritet i straffprocessen.

Anne Ramberg överräcker Advokatsamfundets journalistpris 2012 till Hanne Kjöller
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har överlämnat journalistpriset till Hanne Kjöller.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med Advokatsamfundets 100-årsjubileum. Priset ges till en journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 25 000 kronor.