Advokatsamfundet har lämnat sitt remissvar på Statskontorets rapport Rätt ersättning till ersättning rättsliga biträden – En översyn av beräkningsmodellen för timkostnadsnormen. Timkostnadsnormen styr ersättningen av allmänna medel till offentliga försvarare och andra rättsliga biträden.

Advokatsamfundet avstyrker de flesta av Statskontorets förslag. Det enda Advokatsamfundet instämmer i är att beräkningen av timkostnadsnormen inte längre ska grundas på de kostnader som de allmänna advokatbyråerna – som avvecklades år 2000 – hade.

Enligt Advokatsamfundet innehåller Statskontorets rapport en mängd faktafel och ofullständiga uppgifter, och rapporten håller inte en sådan kvalitet att den kan läggas till grund för en förändring av timkostnadsnormen.

Advokatsamfundet håller inte med Statskontoret om att ersättningen enligt timkostnadsnormen är tillräcklig för att täcka advokatbyråernas kostnader eller ge ett överskott som räcker till en konkurrenskraftig ersättning till advokaterna jämfört med domarnas och åklagarnas ersättning.

Advokatsamfundets remissvar med bilagor