Länk till Advokaten nr 4 2012

Morgondagens domare tar plats
Landets domstolar står inför stora utmaningar. Efter år av omoganisationer och processreformen EMR väntar stora pensionsavgångar. Samtidigt har antalet sökande till varje domartjänst minskat. För advokaterna öppnar förändringarna nya möjligheter.
Läs mer »

Ge inte efter för allmänhetens förståeliga sorg eller krav på hämnd
Också en Hitler eller en Breivik måste ju få lägga fram sin sak, skriver Anne Ramberg.
Läs mer »

Advokatprotester mot åklagare i Södertäljemålet
Åklagarnas sätt att bedriva fortsatt förundersökning och löpande åberopa nytt material i Södertäljemålet äventyrar försvararnas möjligheter att bedriva ett effektivt och rättssäkert försvar.
Läs mer »

Advokatdagarna lockar med spännande namn
Årets Advokatdagar lockar med ett utökat program och spännande föredragshållare, bland andra EU-kommissionären Cecilia Malmström och Anders Behring Breiviks advokat Geir Lippestad.
Läs mer »

Den moderna maktfördelningsläran och advokatens olika roller
Advokaten Claes Cronstedt skriver om affärsadvokater och CSR, företagens samhällsansvar.
Läs mer »

Till Advokaten nr 4 2012