På förmiddagen idag, onsdag den 30 maj, meddelade brittiska Supreme Court, brittiska motsvarigheten till Högsta domstolen, att Wikileaks-grundaren Julian Assange ska överlämnas från Storbritannien.

Det domstolen skulle avgöra var om en svensk åklagare har rätt att utfärda en europeisk arresteringsorder. En oenig Supreme Court, fem mot två, kom fram till att så var fallet.

Enligt rättens ordförande, domare Lord Phillips of Worth Matravers, är den svenska åklagaren en juridisk myndighet och begäran om överlämning av Assange har skett lagenligt och hans överklagan har därför avslagits.

Assanges brittiska advokat Dinah Rose har fått 14 dagar på sig att besluta om hon ska be Supreme Court att öppna fallet igen, vilket innebär att överlämningen inte verkställs direkt.

Assange misstänks för bland annat två fall av sexuellt ofredande samt våldtäkt.

Läs mer om beslutet på Supreme Courts webbplats!