Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Så arbetar USA mot korruption i utlandet

Lanny Breuer på seminarium hos Advokatsamfundet.

Lanny A. Breuer, chef för det amerikanska justitiedepartementets avdelning för straffrätt (assistant attorney general), var inledningstalare vid Advokatsamfundets seminarium om ekonomisk brottslighet och internationell korruption den 21 maj. Breuer talade särskilt om hur USA tillämpar lagen mot korruption riktad till tjänstemän i andra länder (foreign corrupt practices act) och hur den påverkar företag utanför USA.

Lanny Breuer
Lanny Breuer höll ett välformulerat anförande om korruptionsbekämpning i länder som USA har kontakter med. 

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, inledde seminariet tillsammans med USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski.

Advokatsamfundets förre ordförande Tomas Nilsson redogjorde för innehållet i den svenska mutbrottslagstiftningen, inklusive de nya regler som träder i kraft den 1 juli.

I seminariet deltog många kunniga företrädare för advokatkåren och från amerikanska ambassaden, utrikesdepartementet, finansdepartementet, justitiedepartementet, domstolsväsendet, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisen, andra myndigheter och organisationer, näringslivet och universitetsvärlden.

Under den följande diskussionen kunde bland andra Högsta domstolens förre ordförande Bo Svensson, som var särskild utredare i Utredningen om mutor och har utarbetat förslaget till den nya mutbrottslagstiftningen, ge sin syn på domstolarnas tillämpning av regelverket i Sverige.

Mark Brzezinski, Anne Ramberg och Lanny Breuer.
Lanny Breuer, Anne Ramberg och ambassadör Mark Brzezinski vid minglet efter seminariet.