En ny rättsvetenskaplig utbildnings- och forskningsmiljö med inriktning mot internationell investerings- och handelsrätt ska utvecklas vid Uppsala universitet. Ansvarig för att bygga upp denna miljö blir advokaten och professorn Kaj Hobér, som utses till professor i ämnet.

Enligt juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har Kaj Hobér unika kompetenser som gör honom oundgänglig för den forsknings- och utbildningsmiljö som nu ska utvecklas. Han var under perioden 1997–2009 adjungerad professor i östeuropeisk handelsrätt vid juridiska fakulteten i Uppsala och han var professor i internationell rätt vid Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP) vid University of Dundee 2010.

Kaj Hobér är också ett starkt namn inom den juridiska praktiken. Han är advokat och delägare i advokatfirman Mannheimer Swartling i Stockholm, inriktad på skiljeförfaranden och särskilt på tvister i anledning av internationella investeringar.

Kaj Hobér tillträder som professor i internationell investerings- och handelsrätt den 1 maj 2012.