Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen, ICJ, inbjuder till ett seminarium om att processa  om mänskliga rättigheter, med underrubriken: "Hur en stämningsansökan grundad på Europakonventionen bör utformas - En genomgång av bra och dåliga exempel"

Läs mer!